Założenia, idea, cele projektu

Moduł 3- Moc Słów


Zadania dla grupy/klasy:
1. Zrealizuj wraz ze swoją grupą zaproponowany przez Nas scenariusz-to zadanie jest obowiązkowe. Wybierzcie jeszcze dwa zadania.
2. Zorganizujcie w klasie eksperyment z ryżem i emocjami (opis znajdziesz w Internecie), jego efekty pokaż na fanpage projektu.
3. Przygotujcie happening lub festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Przytulania. Do tego zadania możecie zaprosić inną klasę, ale to Wy musicie być głównym organizatorem.
4. Spróbujcie zobrazować wybrane przez siebie ciepłe, puchate słowo.
5. W sali lub na korytarzu przy Waszej klasie zorganizujcie WYSTAWKĘ na temat puchatych i kolczastych słów. W tym zadaniu mogą pomóc rodzice.
6. Przygotujcie przedstawienie teatralne do opowiadania o Puchatych i Kolczastych Słowach.


Zadanie dla nauczyciela prowadzącego:
* Wykonanie zdjęć w trakcie zajęć
* Wstawienie zdjęć z krótkim opisem na fanpage projektu
* Wypełnienie ewaluacji po III części projektu