Dziękujemy za wypełnienie Ewaluacji po module 3, pobierz dla swojej grupy/klasy potwierdzenie ukończenia modułu 3.

Moduł 4 zostanie udostępniony zgodnie z harmonogramem projektu- 7 marca 2022


LINK DO POBRANIA POTWIERDZENIADo zobaczenia w module 4 !