Zwycięskie teksty uczestników 2 edycji projektu Emocja

Zwycięskie teksty uczestników 2 edycji projektu Emocja, które możesz wykorzystać w module Kraina Kreatywności.

https://bit.ly/opowiadania-teksty