Sprawozdanie po module 1- formularz

Odpowiedź na pytania zawarte w sprawozdaniu, aby ukończyć moduł 1. 

wpisz dokładnie swój adres mailowy
Selected Value: 0