Plakaty do wydruku informujące o projekcie oraz module 1
  • Plakaty informujące o przystąpieniu do projektu w roku szkolnym 2021/2022 
  • Plakat informujący o realizacji modułu 1.