Materiały dodatkowe lub zastępujące proponowane załączniki