Bezpłatnie

Materiał zawiera

  • -scenariusze dla różnych przedziałów wiekowych,
  • -karty pracy
  • -materiały dodatkowe
  • -proponowane animacje, piosenki itp.

Wymagania

  • Umieść w swojej placówce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach plakat projektu oraz plakat modułu pierwszego lub umieść go w mediach społecznościowych/ stronie www placówki.
  • Zrealizuj wraz ze swoją grupą jeden z zaproponowanych scenariuszy. Scenariusz możesz dowolnie modyfikować.
  • Wypełnij formularz ewaluacji po pierwszej części projektu