Założenia, idea, cele projektu

Założenia, idea, cele projektu


Uzasadnienie i idea projektu:
Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany przez nas projekt obejmuje pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach.


5 razy do roku nauczyciele skupiają się, na nauczaniu jednej wartości i mają do dyspozycji wiele sposobów na realizację zadania, np. czytanie bajek i opowiadań oraz omawianie z dziećmi konkretnych cech i zachowań; gry; odgrywanie scenek i ról; rozmowy itp.

Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności. Ustalony został następujący terminarz omawianych wartości:


I MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ”- DZIEŃ KROPKI

II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA” przy współpracy ze Szkoleniami z Wyobraźnią

III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.- „MOC SŁÓW” przy współpracy z Terapeutycznym ABC

IV MODUŁ- od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r. – „RÓWNOŚĆ” DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY

V MODUŁ- od 10.05.2021r. – do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU”
 przy współpracy z Bookarnik.pl


Głównym założeniem naszego projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko różnią się od siebie wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem, etc., bo nie wszystkie różnice widać gołym okiem np. choroby serca, autyzm, cukrzycę.
Dlatego aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do inności, powstał nasz projekt. Projektem zostaną objęci uczniowie w wieku od 3 do 17 lat.

Współpracujemy z :

  • Anną Brych- założycielką Szkoleń z Wyobraźnią
  • Małgorzatą Kudlińską-Hirczyn- Zespół Szkolno-Wychowawczy im.B.Prusa w Grodkowie
  • Alicją Biernacką- założycielką Terapeutycznego ABC
  • Integracyjną Szkołą Sobotnią im. Gen.Wł.Andersa w Bristolu
  • Bookarnik.pl
  • Sławomirą Wiśniewską i Izabelą Olendzki z Czytam i mówię po polsku- księgarnia internetowa
  • Ewą Plummer założycielką Klub Nauczyciela

Cele ogólne projektu:

• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek
i wrażliwość.
Cele szczegółowe:
• Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
• Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca
• Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.
• Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

Okres realizacji
Od 1 września 2020 do 13 czerwca 2021 roku.

Metody i formy realizacji projektu:
• czynne,
• słowne,
• oglądowe,· twórcze,
• zadań stawianych do wykonania,

• grupowa,
• indywidualna.

Ewaluacja projektu
• Prezentacja wytworów dzieci.
• Wystawa w szkołach biorących udział w projekcie z etapów projektu w wybranej przez siebie formie np. w postaci gazetki na tablicy informacyjnej.
• Sprawozdanie z realizacji projektu (arkusz ewaluacji, fotorelacja)

Projekt można dostosować do danych grup wiekowych, dokonując w nim zmian w oparciu o wymagania wychowawcze i edukacyjne grupy.

Strefa .pdf

Pierwsze koty, za płoty !

„Pomagając innym pomagasz i sobie”

Na początku, chcę Ci podziękować. Za to, że tutaj jesteś , że poświęciłaś/ poświęciłeś chwilę, żeby tutaj zajrzeć- Dziękuję !

Długo zajęło Nam stworzenie takiego miejsca, gdzie z przyjemnością dodawać będziemy materiały dla Was.
Nie każda karta pracy, którą tutaj udostępnimy będzie związana typowo z projektem i jego modułami.

Jednak, zapewniam Cię, że każda z nich, może być początkiem wspaniałej lekcji wychowawczej, bądź dodatkowym materiałem do wykorzystania w trakcie świąt okolicznościowych.


Poniżej, znajdziesz naszą pierwszą propozycję „Jestem Wspaniałą Osobą”.
Propozycja banalnie prosta, każdy balonik posiada rozpoczęte zdanie, które uczniowie mają za zadanie dokończyć. Łatwe, prawda ?
Czego dowiesz się o swoim uczniu ?
– czy akceptuje siebie,
– czy wierzy w siebie,
– czy jest świadomy swoich umiejętności.

Aby pobrać kartę pracy, wystarczy wejść w link 🙂