Dziękujemy za wypełnienie Ewaluacji po module 3, pobierz dla swojej grupy/klasy potwierdzenie ukończenia modułu 4.
Moduł ostatni zostanie udostępniony zgodnie z harmonogramem projektu na rok szkolny 2021/2022.

LINK DO POBRANIA POTWIERDZENIA